ONLINE CONCIERGE

We offer exclusive informational services about wine, fine timepieces and restaurants around the Ratchaprasong District from our resident sommeliers, watch experts and our acclaimed Gaysorn concierge.

IT'S FREE! Simply register here or login for a world of information.

LOG IN REGISTER

การประกวดภาพถ่าย GAYSORN VILLAGE PHOTO CONTEST


เกษรวิลเลจ ร่วมกับ LEICA (ไลก้า) ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “Gaysorn Village Photo Contest” เพื่อชิงรางวัลกล้อง LEICA X-U รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท


การประกวดภาพถ่าย “Gaysorn Village Photo Contest” จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ LEICA แบรนด์กล้องระดับไฮเอนด์จากประเทศเยอรมันที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในหมู่ผู้รักการถ่ายภาพ และเฉลิมฉลองการเปิด “Gaysorn Walk” ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมทางเดินลอยฟ้าของย่านราชประสงค์ทั้งฝั่งบีทีเอสและฝั่งประตูน้ำเข้าด้วยกันโดยมีเกษรวิลเลจเป็นจุดเชื่อมเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ที่สัญจรด้วยการเดินเท้า ซึ่งภายในเส้นทางที่ตัดผ่านเกษรวิลเลจจะประกอบด้วยโซนต่างๆ 4 โซน ได้แก่ Gaysorn North Gate, Gaysorn Cocoon, Gaysorn Atrium Gallery และ Gaysorn Terrace ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับการถ่ายภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพ


หัวข้อของภาพถ่าย

“Delightful Moments at Gaysorn Village” ถ่ายทอดเกษรวิลเลจออกมาเป็นภาพถ่ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจ ดูสวยงาม มีชีวิตชีวา น่าอภิรมย์


กติกาการถ่ายภาพ

ต้องเป็นภาพถ่ายที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในพื้นที่ 4 โซนอันเป็นไฮไลท์ของเกษรวิลเลจ (เลือกถ่ายโซนใดก็ได้ในแต่ละภาพ และจะส่งภาพของโซนใดเข้าประกวดก็ได้) ได้แก่

 • Gaysorn North Gate (โซน A ในแผนที่)
 • Gaysorn Cocoon (โซน B ในแผนที่)
 • Gaysorn Atrium Gallery (โซน C ในแผนที่)
 • Gaysorn Terrace (โซน D ในแผ่นที่)
ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดแต่ละโซนออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดมุมมอง องค์ประกอบ ช่วงเวลา หรือเรื่องราวในภาพ จะมีคนอยู่ในภาพหรือไม่มีก็ได้ และจะตั้งกล้องถ่ายจากจุดใดก็ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้เห็นโซนดังกล่าวไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อสื่อให้เห็นถึงความน่าสนใจ สวยงาม มีชีวิตชีวา และน่าอภิรมย์ของโซนนั้นๆคุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด

 • ภาพสีเท่านั้น จะเป็นรูปแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ไม่จำกัดประเภทของกล้องที่ถ่าย สามารถใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล
 • ต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเท่านั้น ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำภาพไปสแกนเป็นไฟล์เพื่อส่งเข้าประกวด
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels โดยอยู่ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 • รูปภาพต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่อ Social Media ทุกประเภท

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ดาวโหลดใบสมัครที่นี่ แล้วปริ้นท์ออกมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ายของผู้สมัครพร้อมทั้งเซ็นชื่อ จากนั้นนำใบสมัครไปแสกน
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งประกวดเป็น “เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร” (เบอร์เดียวกับที่กรอกในใบสมัคร ) หากส่งมากกว่า 1 ภาพให้ใส่เครื่องหมาย - (ขีด) แล้วตามด้วยหมายเลขของภาพ เช่น 091718XXXX-1.jpg, 091718XXXX-2.jpg, 091718XXXX-3.jpg, 091718XXXX-4.jpg, 091718XXXX-5.jpg
 • อัพโหลดไฟล์ภาพบนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น WeTransfer, Dropbox, GoogleDrive ฯลฯ แล้วส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดภาพ พร้อมแนบใบสมัครที่แสกนแล้ว มาที่อีเมลล์ gvphotocontest@hotmail.com
 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินท่านละ 5 ภาพ มิเช่นนั้นจะงดพิจารณาทุกภาพของผู้สมัครท่านนั้นๆ

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาจากมุมมอง อารมณ์ และเรื่องราวของภาพที่สามารถถ่ายทอดแต่ละโซนของเกษรวิลเลจออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่จำเจ มี Creativity ทั้งยังดูสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าอภิรมย์ ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยวินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้ โดยผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัลขึ้นอยู่กับผลงาน


คณะกรรมการตัดสิน

รอบแรก (เพื่อคัดเลือก 24 ภาพที่ผ่านเข้ารอบ)

 • คุณจิรัสย์ วัฒนภัทรเศรษฐ์ - Vice President of Communications & Customer Marketing, Gaysorn Village
 • คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร - Vice Pressident of Retail Marketing, Gaysorn Village
 • คุณภาชีวี เจริญสุข - Senior PR Manager, Gaysorn Village
 • คุณสุนิสา บุณยะโหตระ - Retail Marketing Manager, Gaysorn Village

รอบตัดสิน (เพื่อคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 8 ภาพ)

 • คุณกรกฎ ศรีวิกรม์ - Executive Director of Gaysorn Village
 • คุณพรพจน์ กาญจนหัตถกิจ (พจน์ Sixtysix) – Leica Thailand Ambassador
 • คุณวสันต์ ผึ่งประเสริฐ – Professional Photographer

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) - กล้อง LEICA X-U มูลค่า 128,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) - เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) - เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • รางวัลชมเชย (5 รางวัล) - เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเกษรวิลเลจ
 • *เงินรางวัลจะสั่งจ่ายเป็นเช็คในนามของผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละท่าน

ระยะเวลาจัดการประกวด

 • กำหนดวันส่งภาพ : 19 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผล 24 รูปที่ผ่านรอบแรก : 27 พฤษภาคม 2560 ทางเพจเกษรวิลเลจ
 • ประกาศผลรอบตัดสิน : 3 มิถุนายน 2560 ทางเพจเกษรวิลเลจ
 • พิธีมอบรางวัล : 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Diamond Lounge ชั้น 3 เกษรวิลเลจ

สิทธิในการใช้ภาพ

ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด เกษรวิลเลจมีสิทธิในการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยเกษรวิลเลจจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของเกษรวิลเลจทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางศูนย์การค้า


อื่นๆ

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 • ข้อผิดผลาดอื่นใดทั้งที่เกิดจากเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ไม่เซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขในใบสมัคร การส่งภาพผิดขนาด หรืออื่นๆ เกษรวิลเลจอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้
 • เกษรวิลเลจไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าประกวด เช่น การแอบอ้างผลงานของผู้อื่น, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ความเสียหายที่เกิดเนื่องจากการถ่ายภาพ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชัยภัทร เจนวัฒนาเวช โทร. 02-6561516 ต่อ 313