ONLINE CONCIERGE

We offer exclusive informational services about wine, fine timepieces and restaurants around the Ratchaprasong District from our resident sommeliers, watch experts and our acclaimed Gaysorn concierge.

IT'S FREE! Simply register here or login for a world of information.

LOG IN REGISTER

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ฉันกรอกในเวปไซต์นี้จะถูกเปิดเผยให้คนอื่นทราบหรือไม่?

Gaysorn Group (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ เรา หรือ ของเรา ”) เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่เรามีท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเราวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเราเรายังกล่าวถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆเราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองทีเวปไซต์หรือโซเชียลมีเดียของเรา และเรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วยโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

ข้อมูลที่ท่านให้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจมอบให้แก่เรานั้นรวมถึง

 • • ข้อมูลในการติดต่อ(เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น)
 • • อายุและวันเกิด
 • • เพศ
 • • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • • ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ

วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ในการ

 • • ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
 • • ให้บริการแก่ท่าน
 • • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
 • • ตอบคำถามของท่าน
 • • สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษการแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่นๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
 • • ประกอบการประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา
 • • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของเรา

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้เราจะเก็บข้อมูลบางประการด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอน

เทคโนโลยีที่เราใช้

คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อระบุตัวเบราเซอร์ของท่านเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน

เบราเซอร์ของท่านอาจบอกท่านถึงวิธีที่ท่านจะได้รับการบอกกล่าวเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภทและวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานจองคุกกี้บางราย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด

พร้อมกันกับการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยก็ได้ เช่นชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์ โดเมน และระบบอื่นๆ ของท่านรวมทั้งภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตแบ่งเวลาซึ่งอุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่นที่อยู่ของเว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังไซต์ของเราและเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้

เพื่อควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลนี้เราอาจติดป้ายไว้บนเว็บเพจของเราที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” ก็ได้ เว็บเบคอนเหล่านี้เป็นคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บางรายและคุกกี้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น

การให้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้เช่น บริการของคอร์เมตริกส์ และกูเกิลอนาลิติกส์ผู้ให้บริการที่ให้บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอนช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เวปไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี)จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของท่านบนไซต์นี้ก็ได้หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์เมตริกส์และทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของคอร์เมตริกส์จากไซต์นี้ ส่วนการที่จะปิดการทำงานของคุกกี้กูเกิลอนาลิติกส์บางเบราเซอร์จะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้กำลังถูกส่งไปเมื่อใดและจะอนุญาตให้ท่านปฏิเสธคุกกี้เป็นรายกรณีไป

การโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย

เรายังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพีและข้อมูลอื่นๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมล์ของเราบนเว็บไซต์และอีเมล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบุ โดย บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน(ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา)ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆกระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการและติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้านการตลาดของเรา

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้วิธีอัตโนมัตในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด, วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก และการจัดการระบบ เช่น เพื่อค้นหาว่าท่านได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเราก่อนหน้านี้หรือไม่ และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายและวิธีดำเนินการของเรา รวมทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลไปในทางอื่นๆ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะเมื่อมีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านหรือเปิดเผยโดยประการอื่น นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ บริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้นเรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเราหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด

บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบของท่าน

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

 • (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น
 • (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ หรือ
 • (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายที่สงสัยหรือที่เป็นจริง

เรายังสงวนสิทธิของเราในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้นเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้นท่านอาจติดต่อองค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ เพื่อสอบถามปัญหาใดๆอันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้ การที่ท่านยอมรับนโยบายของเรา ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านดังกล่าว

สิทธิและทางเลือกของคุณ

เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านเช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เราติดต่อกับท่าน ในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์ หรือการยื่นคำขอโปรดติดต่อกับเราตามที่ Concierge@glambkk.com

การเลือกไม่รับอีเมล์

ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมล์ในเวลาใดก็ได้ ด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายในอีเมล์การตลาดที่ท่านได้รับจากเราหรือด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมล์การตลาดจาก Gaysorn หรือส่งอีเมล์ไปที่ Concierge@glambkk.com ก็ได้

การเลือกไม่รับสารทางไปรษณีย์

ท่านอาจขอให้ Gaysorn ละเว้นการส่งวัสดุส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ด้วยการติดต่อเราที่ Concierge@glambkk.com
- การเลือกไม่รับข้อความ
ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ด้วยการส่งอีเมล์ไปที่ Concierge@glambkk.com

การถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมใดๆที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใดๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณีการถอนความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเรา

การตรวจสอบ การทำให้เป็นปัจจุบันและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงและได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมล์ไปที่ Concierge@glambkk.com

การโอนข้อมูล

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับท่านไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่รวบรวมข้อมูลแต่แรกก็ได้ประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวกันกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลแต่แรกก็ได้เมื่อเราโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่นเราจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การที่ท่านยอมรับนโยบายของเรา ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านดังกล่าว

วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิคและทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆเพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้นเราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัดเพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

วิธีติดต่อกับเรา

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านหรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ Concierge@glambkk.com

การยกเลิกหน้า Coremetrics

Gaysorn เคารพในความเป็นส่วนบุคคลของคุณ เรายอมรับว่าคุณอาจเลือกที่จะจำกัดหรือขจัดข้อมูลที่ Coremetrics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของเรารวบรวมไว้เกี่ยวกับการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราออกไป เราขอเชิญชวนให้คุณระบุตัวเลือกตามตัวเลือกด้านล่าง ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด เราจะไม่ให้ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือที่อยู่ทางอีเมลของคุณแก่ Coremetrics เราเพียงแต่จะให้หมายเลขที่เราสุ่มได้จากการใช้ของคุณ เพื่อว่า Coremetrics จะสามารถระบุผู้ใช้เว็บไซต์ของเราได้เป็นการเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม Coremetrics ไม่สามารถนำตัวเลขนั้นไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่สามารถระบุได้เป็นการส่วนตัวของคุณ เนื่องจากตัวเลือก "ผู้เยี่ยมนิรนาม" ด้านล่างจะลบตัวเลขนี้ออกไป โปรดทราบว่า เนื่องจากสถานะของคุณเก็บรักษาโดยการกำหนดตำแหน่งของ "คุกกี้สำหรับยกเลิก" ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นหากคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องที่กำลังใช้อยู่เพื่อยกเลิก สถานะของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ หากคุกกี้ถูกเอาออกไปหรือลบทิ้ง เช่น หากคุณทำบราวเซอร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อให้เข้ากับรุ่นใหม่ หรือหากคุณเลือกที่จะขจัดคุกกี้ทั้งหมดของคุณออกไป คุณจำเป็นที่จะต้องใช้แบบฟอร์มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก และรับ "คุกกี้สำหรับยกเลิก" ใหม่ ดูที่สถานะการยกเลิกสำหรับปัจจุบัน Gaysorn ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด รวมทั้งสงวนสิทธิจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า