Rehabilitation

#Boost

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำหัตถการด้วยเครื่องมือ, การทำกายภาพบำบัด, การออกกำลังกาย และวิธีการอื่น ๆ การฟื้นฟูด้วยแนวทางเวชศาสตร์จะเป็นการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระดูก, กล้ามเนื้อ, และ เส้นเอ็น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬา, พฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือ ภาวะเสื่อมถอยของร่างกายก็ได้

เพราะเวชศาสตร์ฟื้นฟูมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมที่หลากหลาย PYONG Rehabilitation Clinic จึงมีคุณหมอเฉพาะทางที่จะคอยดูแลและเลือกโปรแกรมการฟื้นฟูให้เหมาะกับอาการ เพื่อให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. กระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : กระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระตุ้นได้ลึกถึง 10 ซม. ฟื้นโครงสร้างของเส้นประสาท และ ระบบไหลเวียนโลหิต เหมาะสำหรับคนที่ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง, ปวดกระดูกสันหลังส่วนคอ และ เอว หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

2. Dry needling ( การปักเข็มแผนตะวันตก ) : การใช้เข็มขนาดเล็กปักเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อที่จุดกดเจ็บ เพื่อลดการตึงตัว และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพื่อบรรเทาอาการปวดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ

3. HPL ( High Power Laser Therapy ) : การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ที่ช่วยบรรเทาอาการปวด หรืออักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก และ เส้นเอ็น  เพราะคลื่นความถี่จากเลเซอร์ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมพลังงานในระดับเซลล์ และ ช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อ ที่จะทำให้อาการปวดทุเลาลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรึกษาแพทย์เพื่อการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมแบบเฉพาะคุณได้ที่ Line:  @pyongrehab 

PYONG Rehabilitation Clinic, L Floor, Gaysorn Village,

โทร. 095 809 6514

#GaysornUrbanWellness

#GaysornVillage

#Boost

#PyongRehabilitationClinic

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
All Search