In the Know

พระแม่ลักษมี - เทพนารีแห่งโชคลาภ

"พระแม่ลักษมี" หนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งย่านราชประสงค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ดาดฟ้าชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนหลากหลายอาชีพตั้งแต่นักเรียน-นักศึกษา, นักท่องเที่ยว, นักธุรกิจ และศิลปินชื่อดังขึ้นมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู "พระแม่ลักษมี" เป็นเทวีแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ มีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต โดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้นประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกพระนามว่า ปัทมา หรือ กมลา "พระแม่ลักษมี" เป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์ (หรือพระวิษณุ) ได้รับการยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทวีอื่นใด ในวรรณคดีรามเกียรติ์นั้น พระนางลักษมีได้อวตารไปเป็นนางสีดาเพื่อเป็นมเหสีของพระนารายณ์ที่อวตารเป็นพระราม ในหมู่ของผู้เคารพเชื่อว่า "พระแม่ลักษมี" ให้คุณในด้านการทำมาค้าขาย เจรจาต่อรอง การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติแก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

หากท่านใดแวะเวียนมาย่านราชประสงค์ สามารถเข้ามาสักการะพระแม่ได้ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร (หัวมุมดาดฟ้า) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยของไหว้ได้แก่ดอกบัวสีชมพู น้ำอ้อย หรือผลไม้รสอ่อนๆ เช่น มะพร้าว

< / >

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

supported by an eclectic placemaking and events program to create an engaging and entertaining gathering space for the fashion forward community.