กระดุมสูทเม็ดสุดท้าย ที่ผู้ชายควรเว้นไว้

In The Know

คุณทราบหรือไม่?

ตามธรรมเนียมสากลผู้ชายจะเว้นการติดกระดุมสูทเม็ดล่างสุด ไว้เสมอ ซึ่งเป็นหลักการแต่งกายที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ต้น ยุค 1900s หนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ยอมรับกันในวงกว้าง
ระบุว่า ธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งอังกฤษ ซึ่งมีพระวรกายค่อนข้างท้วมและมีรอบเอวหนาทำให้พระองค์ ต้องปลดกระดุมสูทเม็ดล่างสุดออกเสมอ ซึ่งเมื่อเวลา
ผ่านไป ข้าราชบริพารและผู้คนแวดล้อมต่างก็ปฏิบัติตามๆกันเพื่อให้ เกียรติพระองค์จนกลายเป็นธรรมเนียมที่เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปทั้งในอังกฤษและประเทศอื่นๆทั่วโลกจวบจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน สูทของผู้ชายจึงมักได้รับการออกแบบให้ได้รูปทรง ดีที่สุดเมื่อ “สวมใส่โดยไม่ติดกระดุมเม็ดสุดท้าย”ซึ่งนั่นเป็น เหตุผลที่ทำไมเวลา คุณผู้ชายไปตัดสูทที่ร้าน ช่างจึงมักจะ บอกให้เว้นกระดุมเม็ดนั้นในเวลา ที่ลองสูทชาวตะวันตก มีหลักการจำง่ายๆเกี่ยวกับการติดกระดุมสูทว่า “Sometimes, Always, Never” ซึ่งหมายถึง

1
ถ้าสูทมีกระดุม 3 เม็ด เม็ดบนสุดจะติดหรือไม่ติดก็ได้,เม็ดที่สองให้ติดเสมอ, เม็ดล่างสุดให้เว้นไว้
2
ถ้าสูทมีกระดุม 2 เม็ด เม็ดบนสุดให้ติดเสมอ, ส่วนเม็ดล่างสุดให้เว้นไว้
3
ถ้าสูทมีกระดุมเพียง 1 เม็ด ให้ติดเสมอเมื่อคุณยืน และปลดออกเมื่อคุณนั่ง (ซึ่งยังเป็นการรักษารูปทรงของสูทอีกด้วย)

อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเพียงหลักสากลทั่วๆไป แต่สำหรับอาชีพบริกรต่างๆอาจจำเป็นต้องติดกระดุมสูทครบทุกเม็ดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย และไม่รวมถึงการใส่สูทในเชิงแฟชั่น ที่การเลือกติดหรือไม่ติดกระดุมเม็ดใดขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคน

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

All Search

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.