• line
OUR STORY

PROLOGUE

ความเป็นมาของเกษร

เรื่องราวความเป็นมาของศูนย์การเกษรนับว่าน่าสนใจมาก ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา ครอบครัวศรีวิกรม์ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความทันสมัยของเมืองไทย ซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แยกราชประสงค์เป็นเส้นทางการจราจรที่สำคัญเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นใจกลางเมืองแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง ที่คอยค้ำจุนการค้าและการพาณิชย์ที่สำคัญมาตลอดหลายสิบปี ในปีพุทธศักราช 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ในปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นนิยมมากที่สุดในโลกในกลุ่มนักท่องเที่ยวในเวลาต่อมา จนกระทั่งคุณสุทธิพงษ์ ศรีวิกรม์ ได้ใช้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ นำพาความทันสมัยของโลกเข้าสู่ประเทศ เช่น ห้างสรรพสินค้าแห่งแรก บันไดเลื่อนแห่งแรก ลานโบว์ลิ่งแห่งแรก และร้านแม็คโดนัลด์สาขาแรก เป็นต้น

slider
< / >

ถนนสายเล็ก ๆ บริเวณแยกราชประสงค์ได้กลายเป็นศูนย์รวมร้านค้าและการบริการมากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมการค้าปลีก การค้า การพาณิชย์ การโรงแรม รวมทั้งร้านอาหารในยุคใหม่ของเมืองไทย ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ชื่อ เกษร ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จิตวิญญาณแห่งการสำรวจ และพลังขับเคลื่อนที่สูง ทำให้เกษรพัฒนาไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่น่าเหลือเชื่อถือขึ้นมามากมาย ในอนาคต เกษรจะยังคงใช้แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการค้าปลีก ความบันเทิง และการต้อนรับแบบเดิมที่พวกเราคุ้นเคย

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

supported by an eclectic placemaking and events program to create an engaging and entertaining gathering space for the fashion forward community.