• line
OUR STORY

CHAPTER 1 : THE SPIRIT OF COMMUNITY

GAYSORN- จิตวิญญาณแห่งคอมมิวนิตี้

แยกราชประสงค์ และบริเวณใกล้เคียงนับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เพราะเป็นตัวแทนของ อิสระ และความเป็นผู้นำในยุคใหม่ “ราชประสงค์” มีความหมายว่า “ความต้องการของพระราชา” เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ และยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนสายหลักว่า “ราชดำริ” ซึ่งแปลว่า “ความคิดของพระราชา” ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทูตและการค้า ในระยะแรก เชื้อพระวงศ์ ชนชั้นสูง และชาวต่างชาติ ได้ใช้ถนนแห่งการค้าที่คับคั่งนี้ในการดำเนินกิจการการค้าและการพาณิชย์ต่าง ๆ ซึ่งจิตวิญญาณแห่งคอมมิวนิตี้บริเวณแยกราชประสงค์นี้ ก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นับตั้งแต่เริ่มต้นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

slider
slider
< / >

Gaysorn- จิตวิญญาณแห่งคอมมิวนิตี้

แยกราชประสงค์ และบริเวณใกล้เคียงนับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เพราะเป็นตัวแทนของ อิสระ และความเป็นผู้นำในยุคใหม่ “ราชประสงค์” มีความหมายว่า “ความต้องการของพระราชา” เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ และยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนสายหลักว่า “ราชดำริ” ซึ่งแปลว่า “ความคิดของพระราชา” ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทูตและการค้า ในระยะแรก เชื้อพระวงศ์ ชนชั้นสูง และชาวต่างชาติ ได้ใช้ถนนแห่งการค้าที่คับคั่งนี้ในการดำเนินกิจการการค้าและการพาณิชย์ต่าง ๆ ซึ่งจิตวิญญาณแห่งคอมมิวนิตี้บริเวณแยกราชประสงค์นี้ ก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นับตั้งแต่เริ่มต้นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

อดีต และ ปัจจุบัน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เกษรได้พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความเมตตา

แม้เวลาจะผ่านไป แต่คนรุ่นหลังก็ยังคงยึดถือในจิตวิญญาณแห่งการสำรวจ และการนำเอาการฟื้นฟูเมืองด้วยนวัตกรรมมาใช้ เพื่อทำให้เกษรคอมมิวนิตี้ (Gaysorn community) แตกต่างจากคอมมิวนิตี้อื่น ๆ

การดูแลคอมมิวนิตี้ในวันนี้

จากการที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ชาญ ศรีวิกรม์ จึงเป็นคนแรกที่ริเริ่มนำเอาแนวคิดการฟื้นฟูเมืองมาใช้กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เขาวาดภาพไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มเปลี่ยนศตวรรษแล้ว

ด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจอย่างดีว่า กระแสห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (megamall trends) จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างถาวร ชาญ ศรีวิกรม์ จึงได้พัฒนาตึกและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการค้าปลีกที่ไม่เหมือนใคร เพื่อทำให้เกษรคอมมิวนิตี้เป็นคอมมิวนิตี้ที่มีความมั่นคงมากขึ้น และให้เป็นพื้นที่สำหรับการรวมตัวกันของผู้คน

แนวคิดในการสร้างยุคแห่งการเติบโตและความยิ่งใหญ่ คือหลักฐานที่แสดงว่าจิตวิญญาณแห่งคอมมิวนิตี้ยังคงอยู่ ไม่หายไปไหน “ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือชีวิตของเรา เกษรจึงสร้างพื้นที่ที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับชีวิตของตนเอง” – ชาญ ศรีวิกรม์

วิถีของผู้มีประสบการณ์

สำหรับหัวใจของวิสัยทัศน์นี้ หนึ่งในคุณค่าซึ่งเป็นแกนหลัก ได้แก่ การยอมรับที่แท้จริง ในการสั่งสมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาพร้อมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่อนาคต

“ในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ เราจะทำงานร่วมกันเพื่อผสมผสานศิลปะและงานฝีมือ เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถรักษาอดีตความเป็นมา และส่งต่อมันไปให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ได้” — สุรภีร์ โรจนวงศ์

วิสัยทัศน์ร่วม

แนวคิดนี้ได้มีการนำเอามาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่า และใช้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการสร้างความร่วมมือที่เป็นเลิศ (synergistic excellence) “ชุมชนเป็นความพยายามร่วมกันในการสร้างความรู้สึกต่อส่วนรวม ในการเป็นเจ้าของ ความปลอดภัย และการมีประสบการณ์ร่วมกัน” — ชาย ศรีวิกรม์

นอกจากคุณค่าของชุมชนที่เป็นนามธรรมแล้ว สิ่งอื่นที่เป็นรูปธรรม เช่น ตึก และทางเดิน ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน “การทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงขึ้นมานั้น เป็นอะไรที่มากกว่าการสร้างโครงสร้างชั้นเลิศขึ้นมา เพราะจะประสบความสำเร็จได้ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณค่าของคอมมิวนิตี้ด้วย” – ฟ้าฟื้น เต็มบุญเกียรติ

“เรา” คือเกษร

เกษร เชื่อว่า “เรา” ทุกคนคือส่วนหนึ่งของคอมมิวนิตี้ จากปัจเจกชน ลูกค้า ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เราได้สร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าขึ้นมา เรามีเป้าหมายในการให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์การค้าปลีกที่มีความแปลกใหม่ ซึ่งรวมไปถึงประสบการณ์ความบันเทิง การรับประทานอาหาร รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราล้วนตระหนักดีในการพัฒนาทุกครั้ง

“การนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบดั้งเดิม และแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้มาเยือนและหุ้นส่วนของเรา ก็นับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นคุ้มค่าค่ะ” — สิริมา หงสนันทน์

การใช้เวลาอย่างมีคุณค่า

ความพยายามในการพัฒนาจากรูปแบบเดิมนั้น เห็นได้ชัดจากการที่เกษรสนับสนุนการใช้เวลาอย่างมีเป้าหมาย การพัฒนาตนเอง (self-enrichment) และการค้นหาตัวเองล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต

“เรื่องราวที่น่าสนใจ และมุมมองที่แตกต่างกันออกไปของศิลปินแต่ละคน จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกับชีวิตได้มากขึ้น” —กรกฎ ศรีวิกรม์

คอมมิวนิตี้แห่งจิตวิญญาณ

นอกจากจะเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่าง ๆ แล้ว สี่แยกราชประสงค์ยังเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณ ด้วยเทพเจ้าที่สำคัญถึง 7 องค์ ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากราบไหว้เพื่อขอพรอย่างต่อเนื่อง พลังแห่งจิตวิญญาณได้ส่งเสริมให้การค้าในบริเวณดังกล่าวประสบความสำเร็จ และทำให้คอมมิวนิตี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งสถานที่ที่สามารถสักการะเทพเจ้าแต่ละองค์ได้นั้น ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านการค้าที่สำคัญที่สุดในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

เทพเจ้า 7 องค์แห่งราชประสงค์

1.พระพรหมเอราวัณ:
เทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ผู้ปกปักรักษาชีวิตของสรรพสิ่ง

2.พระอินทร์:
เทพเจ้าแห่งความเมตตา ผู้ปกปักรักษาชีวิตของสรรพสิ่ง ความมั่งคั่ง และธรรมชาติ

3.พระนารายณ์:
เทพเจ้าแห่งการคุ้มครองดูแล ผู้ขจัดศัตรูและวิญญาณชั่วร้าย

4.พระแม่ลักษมี:
เทวีแห่งความร่ำรวยและโชคลาภ ผู้บันดาลโชคลาภในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินทอง

5.พระแม่อุมาเทวี:
เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมี ผู้ประทานพรในครอบครัวและความสมบูรณ์

6.พระพิฆเนศ:
เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้บันดาลความสำเร็จในหน้าที่การงาน ศิลปะ และการศึกษา

7.พระตรีมูรติ:
เทพเจ้าแห่งความรัก ผู้บันดาลโชคลาภในเรื่องของความรัก

Subscribe for Gaysorn News & Promotion

supported by an eclectic placemaking and events program to create an engaging and entertaining gathering space for the fashion forward community.